Viiniseura Suomen Munskänkarna ry

Munskänkarna (viinurit, juomanlaskijat, viininmaistelijat) -viiniseura perustettiin Ruotsissa vuonna 1958 ja se on jäsenmäärältään maailman suurin viiniseura. Viiniharrastus on levinnyt myös Suomeen ja ensimmäinen yhdistys aloitti toimintansa Turussa vuonna 1982.

Harrastuksen laajentuessa selkeytettiin Suomen toimintaa perustamalla 1.7.2000 Keskusliitto Suomen Munskänkarna ry, johon kuuluu tällä hetkellä 14 suomenkielistä rekisteröityä paikallisyhdistystä. Ruotsinkieliset yhdistykset (11 kpl) muodostavat oman alueellisen yhdistyksensä Svenska Munskänkarna i Finland r.f.

Munskänkarnan (tuttavallisemmin Munskan) jäseniä on kaikkiaan yli 27 000 ja Suomessa munskalaisia on yli 1500. Munskan toiminnan tavoitteena on levittää ja syventää viinien ja muiden jalojen juomien tuntemusta sekä edistää hyviä ja kohtuullisia juomatapoja.