top01
top02
middle01
bottom01


VIINISEURA OULUN MUNSKÄNKARNA RY

Munskänkarna (viinurit, juomanlaskijat, viininmaistelijat) -viiniseura perustettiin Ruotsissa v. 1958. Viiniharrastus levisi myös Suomeen ja toiminta aloitettiin Turussa 1970-luvun lopulla. Sen jälkeen viiniseuroja on syntynyt eri puolille maatamme. Nykyisin Munskänkarnan jäsenillä on viiniseuroja myös Belgiassa, Hollannissa, Ranskassa, Brittein Saarilla, Sveitsissä, Singaporessa ja Japanissa. Munskänkarnan (tuttavallisemmin Munskan) jäseniä on tällä hetkellä kaikkiaan yli 12.000, joten se on maailman suurin viiniseura. Suomessa munskalaisia on yli 1000.

Oulun osasto perustettiin v. 2001 ja Oulun Munkäkarna rekisteröitiin Suomen Munskänkarna ry:n alle muiden Suomen Munskänkarna- yhdistysten tavoin. Nykyään Oulun Munskänkarna järjestää jäsenilleen vuosittain kymmenkunta korkeatasoista viinitastingia eli maistelutilaisuutta alustuksineen. Lisäksi Munskänkarna tarjoaa mahdollisuuden viinien opiskeluun rennossa ja iloisessa seurassa sekä innostuneimmille tasokoejärjestelmän, jossa viiniosaamistaan voi tentata kolmella eri tasolla.

Munskan toiminnan tavoitteena on levittää ja syventää viinien ja muiden jalojen juomien tuntemusta sekä edistää hyviä ja kohtuullisia juomatapoja. Näiden päämäärien saavuttamiseksi Munskänkarnan yhdistykset:

  • Järjestävät maistelutilaisuuksia ja luentoja eri viineistä ja viinialueista
  • Järjestävät seminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä kursseja, joissa jaetaan aiheeseen liittyvää tietomateriaalia
  • Antavat jäsenilleen mahdollisuuden testata viinitietouttaan erilaisten tasokokeiden avulla
  • Järjestävät matkoja toiminnan kannalta kiinnostaviin kohteisiin.
Tastingit

Oulun Munskänkarna järjestää tastingejä eli maistelutilaisuuksia luentoineen noin kymmenen kertaa vuoden aikana. Näihin tilaisuuksiin voivat osallistua jäsenet ja heidän mukanaan tuomat asiasta kiinnostuneet ulkopuoliset. Tastingien aiheet vaihtelevat laidasta laitaan, esimerkkejä viimevuosien maisteluteemoista ovat mm. eri rypäleelle tai maalle omistutetut tilaisuudet, portviinit, shampanjat, kalliit viinit, yllätysmaistelu... Uusia ideoita toetutetaan aina jäsenistän kiinnostuksen mukaan. Maistelut toteutetaan yleensä puolisokko-periaatteella eli maisteltavat tuotteen ovat tiedossa, mutta niiden järjestys laseissa on tuntematon.

Koulutus

Oulun Munskänkarna järjestää koulutustapahtumia. Suuren osan koulutusmateriaalin sisällöstä vastaa Suomen Munskänkarna ry. Koulutus pitää tällä hetkellä sisällään, viisi erilaista kurssia:
Peruskurssi on yhden illan mittainen johdatus viinien maailaan ja on tarkoitettu aloittelijoille ja voidaan tilata esim. osaksi työpaikan illanviettoa.
I-tason kurssi on helpohko kurssi, jossa pääpaino on viinialueiden tuntemisella sekä maistelun peruselementeissä.
Rypälekurssi keskittyy jo nimensäkin mukaan rypäleiden opiskeluun ja niiden tunnistamiseen. I-tason kurssia ja rypälekurssia järjestetään jäsenistön kiinnostuksen mukaan. Kokeita järjestetään samoin kiinnostuksen mukaan n 1 kerran vuodessa.
II- ja III- tason kurssi vaativat jo intensiivisempää perehtymistä viinien maailmaan. II-tason suorittaneita jäseniä on Munskänkarna Aboassa vain muutama ja III-tason suorittaneita koko Suomessa 5 kappaletta. Nämä kokeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Ruotsin Munskänkarnan kanssa.

Matkat

Viinikirjallisuutta tutkimalla ja osallistumalla maistelutilaisuuksiin viiniharrastuksessa pääsee varmasti pitkälle, mutta viinin valmistuksen näkeminen ja kokeminen omakohtaisesti on kuitenkin edellytyksenä todellisen viinitietämyksen muodostumiselle. Se on varmasti myös hauskin tapa oppia uutta viinistä ja saada siitä omakohtainen kokokuva. Jäsenistön kiinnostuksen mukaan Oulun Munskänkarna järjestää myös ekskursiota koti ja ulkomaille.

bottom-02 bottom-03